บริษัทสามารถทำงานโดยไม่มี CEO ได้หรือไม่?

บริษัทสามารถทำงานโดยไม่มี CEO ได้หรือไม่?

ใครเป็นผู้รับผิดชอบในธุรกิจ?

ความคิดเห็นของ Siegel และตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทไม่ได้มองหา CEO อย่างจริงจังในขณะนี้ แต่มีแผนจะแต่งตั้งในที่สุด “ความจริงก็คือ บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้หรือไม่โดยขาดบทบาทนั้น” นายซีเกลกล่าว 13 ธ.ค. 2559

บริษัทจัดการโดยไม่มี CEO – WSJ

บริษัทสามารถทำงานโดยไม่มี CEO ได้หรือไม่?

ใครเป็นผู้รับผิดชอบในธุรกิจ?

ความคิดเห็นของ Siegel และตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทไม่ได้มองหา CEO อย่างจริงจังในขณะนี้ แต่มีแผนจะแต่งตั้งในที่สุด “ความจริงก็คือ บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้หรือไม่โดยขาดบทบาทนั้น” นายซีเกลกล่าว 13 ธ.ค. 2559

บริษัทจัดการโดยไม่มี CEO – WSJ

บริษัทสามารถทำงานโดยไม่มี CEO ได้หรือไม่?

ใครเป็นผู้รับผิดชอบในธุรกิจ?

ความคิดเห็นของ Siegel และตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทไม่ได้มองหา CEO อย่างจริงจังในขณะนี้ แต่มีแผนจะแต่งตั้งในที่สุด “ความจริงก็คือ บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้หรือไม่โดยขาดบทบาทนั้น” นายซีเกลกล่าว 13 ธ.ค. 2559

บริษัทจัดการโดยไม่มี CEO – WSJ