คุณเป็น CEO ได้อย่างไร?

คุณเป็น CEO ได้อย่างไร? ใครเป็นผู้รับผิดชอบในธุรกิจ? ขั้นตอนทั่วไปในการเป็น CEO ขั้นตอนที่ 1: รับปริญญาตรี ก้าวแรกสู่อาชีพซีอีโอโดยทั่วไปคือการได้รับปริญญาตรี … ขั้นตอนที่ 2: สร้างประสบการณ์ในการทำงาน ตำแหน่งของ CEO จะต้องทำงานถึงระดับมืออาชีพ … ขั้นตอนที่ 3: รับปริญญาโท (ไม่บังคับ) วิธีเป็น CEO: นิยามขั้นตอนและทักษะ คุณเป็น CEO ได้อย่างไร? ใครเป็นผู้รับผิดชอบในธุรกิจ? ขั้นตอนทั่วไปในการเป็น…

Are business degrees useful?

Are business degrees useful? Why do you choose business? A business degree can increase job prospects, create advancement opportunities, and increase your salary and lifetime income. It’s a worthwhile investment…

Emotional Abuse – The Last Thing You Want is Love Without Compassion

The most powerful attachment emotion is not love; it’s compassion. Compassion makes us sensitive to the individuality, depth, and vulnerability of loved ones. It makes us appreciate the fact that…

A Financial Analysis of RR Donnelley & Sons Co.

The Printing and Publishing Industry has many familiar names to consumers. Dow Jones, News Corporation, and the Tribune Company are all well-respected companies in this respected field. However, relative to…

Capitalism Under Attack: Petrodollars, Petroeuros and the Iranian Oil Bourse

“This notion that the United States is getting ready to attack Iran is simply ridiculous […]. Having said that, all the options are on the table” (President George W. Bush,…

Germany’s Fourth Reich Spreads Its Wings Over the World

Those who strongly disagree with the “European Union” forging ahead, the Euro-skeptics, state sovereignty is under attack and that the EU is going backwards, descending into the darkness of fascism,…